Luonnossa
Mielenrauhaa, luonnossa!
Luonnossa, sivusto luonnossaliikkujalle ja luontoharrastajalle!
 
 
 
 
 Suomalainen koivikko.
 

Vapaaehtoistyö

Vapaaehtoistyö on yksittäisten ihmisten, ympäristön, luonnon tai erilaisten yhteisöjen hyväksi tehtyä työtä. Vapaaehtoistoiminnasta ei makseta rahallista korvausta eli palkkaa. On täysin jokaisen itsensä määriteltävissä, haluaako tehdä vapaaehtoisesti omien mahdollisuuksiensa ja kykyjensä mukaan, työtä jonkun tahon hyväksi. 
Vapaaehtoistyötä tehdään omasta vapaasta tahdosta, ilman pakkoa.
Sitä voi tehdä kuka tahansa, iästä, sukupuolesta, kansalaisuudesta, koulutuksesta tai asuinpaikasta riippumatta.
 
Usein vapaaehtoistyö liittyy omiin harrastuksiin tai sen kautta löydetään omaan elämään uudenlaisia ulottuvuuksia, nimenomaa sen tähden, koska se perustuu vapaaehtoisuuteen.
Millaista vapaaehtoistyötä tai -toimintaa on? Mahdollisuuksia on hyvin monia erilaisia, joita ei voi ylipäätänsä kaikkia tässä luetella.
Mutta esimerkkinä voi mainita muun muassa moninaiset puhelin- ja kriisipalvelut, ystävänpalvelut vanhuksille, nuorisotyö, urheilutoiminta, vapaapalokuntatyö sekä monien erilaisten kansalais- ja muiden järjestöjen toiminnassa mukana olo. Vapaaehtoista työtä tehdään myös paljon viranomaisten apuna, muun muassa etsintä- ja pelastustöissä.
 
Viranomaisen määräyksestä tehtävä työ ei ole vapaaehtoista, vaikka sitä ei rahallisesti korvata. Tämän kaltaisessa tilanteessa viranomainen katsoo tarvittavan apua, joka yleensä tarkoittaa uhkaa ihmishengille, uhan mahdollisuutta hengen menetykseen tai merkittäviä tuhovaikutuksia luonnolle ja ympäristölle. Tämä työ kuuluu kansalaisvelvollisuuksiin ja siitä kieltäytyminen ei ole perusteltua.
 
Vapaaehtoistoiminta luonnossa ja luonnon hyväksi, on toimintaa myös ihmisten hyväksi. Mitä luonnossa voi vapaaehtoisesti tehdä, on toki paljolti riippuvainen omasta mielestä ja tahdosta sekä liikkumiskyvystä.
Monet luontoon ja ympäristöön liittyvät järjestöt tarjoavat monenlaista puhaa erilaisien tapahtumien ja töiden hoitamisessa. Näitä voivat olla esimerkiksi huolto- ja kunnostustyöt, niittotöineen, rakennuksien ja muiden rakenteiden korjaamistöineen. Työt voivat olla myös erilaisia opastehtäviä, jopa näyttelijänä esiintymisiä, vaikkapa renkipoikana perinnetilalla.
Tehtävinä ovat myös erilaiset inventointiin ja luonnon seurantaan sekä suunnitteluun liittyvät työt. 
Monet tahot järjestävät myös erilaisia talkoita ja talkooleirejä kaikkialla Suomessa, joiden pituus vaihtelee päivästä jopa kahteen viikkoon.
Palkkaa näistä ei tietenkään makseta, mutta usein talkoiden järjestäjät tarjoavat vapaaehtoisille ylöspidon ja majoituksen.
 
Lisätietoja vapaaehtoistyöstä luonnossa ja luonnon hyväksi muualla verkossa:
 
Metsä.fi - Metsähallituksen verkkolehti, numero 2/12, Vapaaehtoistyö tukee luonnon monimuotoisuuden hoitoa
 
Sivua päivitetty 19.12.2012
 
 
 
 
Vesi - elämän elinehto!
 

 
Sivustojamme
muualla verkossa:
 
 Luontomme  
 
 

 
 Sivusto julkaistu 01.11.2012.
 
Sivustoa päivitetään vaihtelevalla aikataululla.
Viimeisin sivuston päivitys.
30.12.2012
 
Luonnossa.fi -sivuston sivuja ladattu


 kertaa.

© KuvaPekka