Luonnossa
Mielenrauhaa, luonnossa!
Luonnossa, sivusto luonnossaliikkujalle ja luontoharrastajalle!
 
 
 
 
 Suomalainen koivikko.
 

Sanastoa - XY

X

Y

ydinpuu puun ydinosa, sisin osa puusta, puhutaan myös nuorpuusta, joka käsittää 5-20 sisintä vuosirengasta, ks nuorpuu

yhdyskunta suppealla alueella elävien ihmisten yhteisö, määräalueella elävien saman lajin eläinten joukko

yhdyskuntalintu yhdyskuntina pesivä lintu, ks. yhdyskunta

yhteiskunta järjestäytynyt ihmisyhteisö mm. valtioksi, kunnaksi jne., saman lajin eläinten järjestynyt yhteisö, yhdyskunta, esim. muurahaisyhteiskunta

yhteismaa jakotoimituksella erotettu yhteiskäyttöinen maa-alue

yhteismetsä osakkaiden omistama metsäalue

yhteisomistus osapuolten yhdessä omistama

yhteispesintä eläinten lisääntymismuoto, jossa lisääntyminen tapahtuu lähes samaan aikaan ja jälkeläisten hoito tapahtuu osittain yhdessä, myös pesinnän muoto, jossa pesimättömät yksilöt liittyvät pesivien joukkoon

yhteissoidin usean eläinlajin käyttäytymismuoto, jossa koiraat kerääntyvät ennen parittelua kilpailemaan naaraiden suosiosta, päästäkseen parittelemaan, esim. metso, teeri

yksityismaa yksityisen omistama maa-alue

yksityismetsä yksityisen omistama metsä-alue

yksityistie yksityisten tahojen omistama ja ylläpitämä tie, jonka käyttö on rajoitettua

yksityisyys perustuslain suojaama oikeus, henkilökohtaisten asioiden suojaus julkisuudessa, intiimiys.

yksivuotinen kasvi, jonka kasvun kehitys tapahtuu yhdessä kasvukaudessa yleiskartta suuren t. suurehkon alueen kartta, mittakaavaltaan pieni

yläharvennus metsän latvuskerroksiin kohdistuva kasvatushakkuu

ylämaa ylämäki t. jhk. nähden ylävämpi maa-alue, us. kauempana rannikosta sijaitseva seutu, ks. ylänkö, ylävä

ylänkö laaja ylävä maa-alue, ylämaa, yli 200 metriä merenpinnasta oleva alue, ks. ylämaa, ylävä

ylänne maastonkohta, joka kohoaa ympäristöstään

yläpilvi vähintään viiden kilometrin korkeudessa olevia pilviä

ylätasanko pinnanmuodoltaan tasainen maa-alue, ks. ylänkö

ylätuuli tuuli, joka puhaltaa ylemmissä ilmakerroksissa

ylävirta virta, jota katsotaan vasten virtaussuuntaa, us. kosken yläpuolinen osa, ks. alavirta, vastavirta

ylävä ympäröivää maastoa ylempänä oleva ala

ympäristö alue, jossa elämme ja olemme vuorovaikutuksessa

ympäristöaktivisti henkilö, joks pyrkii suojelemaan aktiivisesti ympäristöä

ympäristöhaitta ihmisen toimesta ympäristölle aiheutuva haitta

ympäristöhygienia ympäristön terveyteen kohdistuva huolto- ja ylläpitotoiminta

ympäristökasvatus ympäristön suojeluun liittyvää kasvatusta

ympäristökatastrofi ympäristöön kohdistuva suuronnettomuus

ympäristöliike kansanliike, joka toimii ympäristön hyväksi

ympäristömerkki ympäristöä säästäville ja saastuttamattomille tuotteille myönnetty merkki

ympäristönsuojelu ympäristön ja luonnon suojelu, jotka johtuvat ihmisten aiheuttamista haitoista ja toiminnoista

ympäristöterveys ympäristöstä aiheutuvien terveysriskien huomioiminen ja ehkäisy

yöeläin yöllä liikkuva ja saalistava eläin

yötön yö, jolloin ei ole pimeä


 
 
 
 
Vesi - elämän elinehto!
 

 
Sivustojamme
muualla verkossa:
 
 Luontomme  
 
 

 
 Sivusto julkaistu 01.11.2012.
 
Sivustoa päivitetään vaihtelevalla aikataululla.
Viimeisin sivuston päivitys.
30.12.2012
 
Luonnossa.fi -sivuston sivuja ladattu


 kertaa.

© KuvaPekka