Luonnossa
Mielenrauhaa, luonnossa!
Luonnossa, sivusto luonnossaliikkujalle ja luontoharrastajalle!
 
 
 
 
 Suomalainen koivikko.
 

Sanastoa - FG

F

fauna eläinlajisto, määräalueen eläimistö, myt. metsän eläimistön suojelusjumalatar, ks. fauni

fauni myt. metsänhaltija

fenologia biologian tutkimushaara, jossa tutkitaan kasvi- ja eläinlajiston muutuvia ilmiöitä vuodenaikojen ja vuosivaihteluiden suhteen

filariaasi sairaustila, rihmamatotauti, filarioosi, ks. filariamadot

filariamadot sukkulamatojen ryhmä, jotka loisivat useissa eläinlajeissa, mm. ihmisessä, siirtymä tapahtuu esim. horkkasääsken välityksellä, aiheuttavat eri sairauksia mm. jokisokeutta ja elefanttitautia

filarioosi ks. filariaasi

floora kasvilajisto, myt. kukkien ja kevään jumalatar

fossiili muinaisen eliön t. sen osan kivettynyt jäännös t. muu jälki, vähintään 10 000 vuotta vanha

fysiikka ainetta, energiaa ja luonnonlakeja tutkiva tiede, ruumiinrakenne, kunto ja terveys

fysiologi fysiologian tutkija

fysiologia eliöiden elintoimintoja tutkiva tieteenala, tutkimusaloja ovat mm. eläin- ja kasvifysiologia
 

G

geeni perintötekijä

geenipankki varasto, pankki, johon on tallennettu perintöainesta so. säilytetään elävien eläinten, kasvien tai sienten, yl. lisääntymisvälikappaleita (siemenet, itiöt ym.) kokoelma, tarkoituksena säilyttää lajien perinnöllinen materiaali, eläintarha, puutarha

geneetikko perinnöllisyystieteilijä

geneettinen perinnöllinen, perinnöllisyyteen liittyvä

genetiikka perinnöllisyystiede

geobotaniikka kasvimaantiede

geodeetti geodesian tutkija, ks. geodesia

geodesia maapallon pinnan muodostumista tutkiva tiede, maanmittausoppi

geodiversiteetti geologisen luonnon monimuotoisuus, ks. geologia

geofysiikka maapallon ja ilmakehän fyysisiä ominaisuuksia käsittelevä tiede

geofyysikko geofysiikan tutkija

geofyytti piilotalvehtija, kasvi, jonka talvehtivat osat (sipuli, juurakko tms.) ovat kokonaan maanpinnan alla talven ajan

geografia maantiede, maantieto

geokätköily harrastemuoto, jossa piilotetaan eri paikkoihin maastoon käyntipäiväkirjoja ja erilaisia esineitä rasioissa ja etsitään niitä gps-paikantimien ja koordinaatien avulla

geologi geologian tutkija, ks. geologia

geologia maa- ja kallioperää tutkiva tiede

geologinen maankamaran rakenteeseen kuuluva t. sitä koskeva

geologiset indikaattorilajit kasveja, joiden esiintyminen osoittaa todennäköistä malmiesiintymää lähettyvillä, esim. kuparin osoittaja pikkutervekko

geomorfologia maanpinnan muotoja ja niiden syntyä tutkiva tiede

geoterminen maapallon sisäistä lämpöä koskeva ja perustuva

geotiede maapalloa tutkivat tieteet, esim. maantiede

geotooppi maankamaran osa, jolla on erityistä geoligista merkitystä

gneissi liuskeinen kivilaji

gneissigraniitti gneissin ja graniitin välimuoto

gps-paikannin paikannuslaite, joka tukeutuu satelliitteihin

grafiitti mustanharmaa pehmeä mineraali

graniitti yleisin kivilaji, esiintyy mm. harmaana, punaisena, mustana

graniittigneissi graniitin ja gneissin välimuoto

grönlanninhylje hyljelaji, joka elää pohjoisella jäämerellä, Venäjän rannikolta aina Kanadan ja Yhdysvaltojen pohjoisrannikkoa myöden

grönlanninvalas hetulavalaisiin kuluva valaslaji, joka elää elämänsä pohjoisilla arktisilla merialueilla


 
 
 
 
Vesi - elämän elinehto!
 

 
Sivustojamme
muualla verkossa:
 
 Luontomme  
 
 

 
 Sivusto julkaistu 01.11.2012.
 
Sivustoa päivitetään vaihtelevalla aikataululla.
Viimeisin sivuston päivitys.
30.12.2012
 
Luonnossa.fi -sivuston sivuja ladattu


 kertaa.

© KuvaPekka