Luonnossa
Mielenrauhaa, luonnossa!
Luonnossa, sivusto luonnossaliikkujalle ja luontoharrastajalle!
 
 
 
 
 Suomalainen koivikko.
 

Varusteita - Majoitteet

Majoitteita on monenlaisia ja moniin tarkoituksiin soveltuvia. On rakennettuja kiinteitä majoituksia, luonnon tarjoamien mahdollisuuksien kautta rakennettavia majoitusratkaisuja sekä ihmisen itsensä suunnittelemia ja tekemiä, yleensä kankaisia majoitteita. 
Se, millainen majoitteen tulee olla, ratkaisee käyttötarkoitus ja oma mieltymys, miten yönsä ulkona nukkuu.
Toiset haluavat nukkua teltassa, toisille riittää pelkkä näreen alla majoittuminen, toiset haluavat kiinteän ratkaisun, eli valmiin majoitusvaihtoehdon, joka yleensä on jokin tupa tai mökki.
Se mikä on tarpeen ja hyväksi havaittu, lienee paras vaihtoehto jokaiselle.
 
Tässä majoitteilla tarkoitetaan yleensä luonnossa liikkuvan mukanaan kantamia, yöpymiseen tarkoitettuja suojia.
Majoitteissa on sekä umpi-, että avomajoitteita. Umpimajoitteita ovat kaikkien ehkä parhaiten tuntema teltta. Avomajoitteita taas ovat laavu ja loue, joskin näihinkin on saatavissa suljettava oviseinä tai vähintäänkin hyönteisverkko.
Toisaalta, avomajoitteista puhuttaessa, puhutaan usein myös avotulimajoitteista, joka ei ole aivan sama asia, kuin avomajoite. Avotulimajoite on majoite, jossa käytetään avotulta lämmönlähteenä. Tosin, usein avotulimajoite on myös avomajoite.
 
Yleensä, liikkuttaessa sellaisilla taipaleilla, että joudutaan yöpymään ulkosalla, tarvitaan jonkinlainen majoite, oli se sitten avo-, tai umpimajoite.
 
Majoitevalinta
 
Miten majoite tulisi valita, riippuu siitä, mitä majoitteelta halutaan ja millaiseen käyttöön se tulee.
 
Majoitteen valinnassa tulee harkita muun muassa seuraavia asioita:
 
Ulkoilun tarkoitus ja ajankohta;
eräretkeily, vaellus, yön yli retkeily, parin päivän kävelyretki jne,
mikä vuodenaika on kyseessä.
Retkikohde; tarvitaanko suojaa esimerkiksi hyönteisiltä, vedenpitävyys ja muu kestävyys, pystytysmahdollisuudet.
Henkilömäärä; montako henkeä käyttää majoitetta yöpymiseen.
Majoitteen tyyppi; avo- vai umpimajoite
Majoitteen koko ja paino; liikutaanko kävellen, pyörällä, meloen, hiihtäen tai jollain muulla tavalla, esimerkiksi pitkillä vaelluksilla saattaa paino olla merkittävä tekijä.
 
Valinta ei aina ole helppoa, valintoja joudutaan tekemään eri vaihtoehtojen välillä omien mahdollisuuksiensa mukaisesti.
Usein päädytään lopputulokseen, jossa on huomioitu omat, joskus laajatkin käyttövaatimukset, tuloksen ollessa keskinkertainen tai jopa huono. 
Jos tarvitsee majoitetta vaihteleviin luonnossa liikkumisen tarpeisiin, joutuu yleensä tekemään kompromissin eri vaatimuksien kanssa.
 
Majoitetyypit -sivulla esitellään yleisimpiä majoiteratkaisuja, jotka ovat kannettavissa ja mukana kuljetettavissa kaiken muun tarvikemäärän lisäksi.
Lisäksi sivulla viitataan myös muihin majoitusvaihtoehtoihin.
 
 
 
 
 
Vesi - elämän elinehto!
 

 
Sivustojamme
muualla verkossa:
 
 Luontomme  
 
 

 
 Sivusto julkaistu 01.11.2012.
 
Sivustoa päivitetään vaihtelevalla aikataululla.
Viimeisin sivuston päivitys.
30.12.2012
 
Luonnossa.fi -sivuston sivuja ladattu


 kertaa.

© KuvaPekka