Luonnossa
Mielenrauhaa, luonnossa!
Luonnossa, sivusto luonnossaliikkujalle ja luontoharrastajalle!
 
 
 
 
 Suomalainen koivikko.
 

Jokamiehenoikeus - Lyhyesti

Jokamiehenoikeudet lyhyesti

Saat:

 • liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa muualla kuin pihamaalla sekä muilla kuin sellaisilla pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka voivat vahingoittua kulkemisesta;

 • oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on sallittua - voit esimerkiksi telttailla suhteellisen vapaasti, kunhan pidät huolen riittävästä etäisyydestä asumuksiin;

 • poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia;

 • onkia ja pilkkiä sekä

 • veneillä, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä

Et saa:

 • aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille;

 • häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia;

 • häiritä poroja ja riistaeläimiä;

 • kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja, sammalta tms. toisen maalta;

 • tehdä avotulta toisen maalle ilman pakottavaa tarvetta;

 • häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia tai meluamalla;

 • roskata ympäristöä;

 • ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa ja

 • kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia.

Nämä oikeudet ja rajoitteet koskevat myös ulkomaalaisia.

 

Lähde: Jokamiehen oikeudet / Ympäristöministeriö, esite 04.09.2012

Esite saatavana pdf-tiedostona osoitteesta
 
 
 
 
 
Vesi - elämän elinehto!
 

 
Sivustojamme
muualla verkossa:
 
 Luontomme  
 
 

 
 Sivusto julkaistu 01.11.2012.
 
Sivustoa päivitetään vaihtelevalla aikataululla.
Viimeisin sivuston päivitys.
30.12.2012
 
Luonnossa.fi -sivuston sivuja ladattu


 kertaa.

© KuvaPekka