Luonnossa
Mielenrauhaa, luonnossa!
Luonnossa, sivusto luonnossaliikkujalle ja luontoharrastajalle!
 
 
 
 
 Suomalainen koivikko.
 

Luonnosuojelujärjestöjä

Suomessa toimii useita luonnonsuojelujärjestöjä ja muita tahoja, joiden tarkoitus on edistää luonnonsuojelua sekä siihen liittyvää tutkimus- ja suojelutyötä.
Monet näistä järjestöistä ovat kansainvälisiin järjestöihin kuuluvia kansallisia järjestöjä. Nämä järjestöt ovat yleensä maailmanlaajuisia ja niiden toimintakenttä on koko maapallo.
Varsinaisesti rajaa luonnonsuojelun ja ympäristönsuojelun välillä on vaikea vetää, koska suurin osa järjestöistä ovat ympäristöjärjestöjä, mutta toimivat myös luonnonsuojelun saralla.
Vastaavasti voidaan sanoa myös paikallisesti toimivien järjestöjen kohdalla. Erona suuriin kansainvälisiin järjestöihin on niiden toiminta. Toiminta keskittyy Suomeen ja lähialueille, osan keskittyessä vain paikalliseen tai on tietyn kohderyhmän suojelutoimintaa.

Merkittäviä kansainvälisiä järjestöjä

Suomessa toimivia kansallisia järjestöjä, jotka ovat osana kansainvälistä organisaatiota.
 
BirdLifeSuomi ry, kuuluu osana BirdLife International -järjestöön.
Keskittynyt linnustonsuojeluun ja lintuharrastukseen.
 
Greenpeace Suomi, kuuluu osana kattojärjestö Greenpeace Internationaliin.
Greenpeace Suomi toimii osana pohjoismaista Föreningen Greenpeace Norden -järjestöä.
 
WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF -verkostoa, joka on yksi johtavista kansainvälisistä ympäristöjärjestöistä.
 
 

Kansallisia järjestöjä

 
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Ehkä merkittävin ja tunnetuin on Suomen luonnonsuojeluliitto, jonka alkujuuret ulottuvat jo lähes 70 vuoden taakse, vuoteen 1938.
Luonnosuojeluliiton toiminta ulottuu koko Suomen alueelle 15 paikallispiirin ja lähes 200 paikallisyhdistyksen kautta.
 
Nestorisäätiö, jonka ensisijainen tarkoitus on edistää ja tukea saimaannorpan suojelutyötä.
 
Luonnonperintösäätiö, suojelee Suomen luontoa, ensisijaisesti uhanalaista metsää, hankkimalla omistukseensa erilaisia luonnonalueita ja hakemalla niile luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen.
 
 
 
 
 
Vesi - elämän elinehto!
 

 
Sivustojamme
muualla verkossa:
 
 Luontomme  
 
 

 
 Sivusto julkaistu 01.11.2012.
 
Sivustoa päivitetään vaihtelevalla aikataululla.
Viimeisin sivuston päivitys.
30.12.2012
 
Luonnossa.fi -sivuston sivuja ladattu


 kertaa.

© KuvaPekka