Luonnossa
Mielenrauhaa, luonnossa!
Luonnossa, sivusto luonnossaliikkujalle ja luontoharrastajalle!
 
 
 
 
 Suomalainen koivikko.
 

Luonnon historiaa

 
Luonnon muodostuminen
 

Maaperä

 
Suomen nykyisen luonnon muodostuminen alkoi viimeisen jäätiköitymisvaiheen jälkeen, noin 10-11 000 vuotta sitten. Tämä jäätiköitymisvaihe kuuluu jääkauteen, nimeltään Veiksel-jääkausi, joka alkoi noin 115 000 vuotta sitten. Tämä jääkausi keskeytyi useisiin lämpökausiin. Noin 30 000 vuotta sitten jääkauden arvioidaan saavuttaneen päävaiheensa ja jäätiköityminen oli laajimmillaan noin 20 000 vuotta sitten, ulottuen aina nykyiseen Berliiniin asti. Jään reuna ulottui Euroopassa aina Lontoota, Varsovaa ja Moskovaa myöden. 
Muualla mannerjäätikkö peitti alleen koko Kanadan alueen, aina Yhdysvaltojen suurten järvien eteläpuolelle sekä Keski-Venäjälle asti. Näinä aikoina Suomen yllä oli paikoitellen jopa kolmen kilometrin paksuinen jää- ja lumipeite. 
Noin 13 000 vuotta sitten lämpötilan nousu oli nopeaa ja sen seurauksena mannerjäätikkö alkoi sulamaan. Jäätikön reuna alkoi vetäytymään, välillä pysähtyen vuosikymmeniksi paikalleen ilmaston muuttuessa taas kylmemmäksi. Tänä aikana Suomen maaperässä tapahtui huomattavia muutoksia, muun muassa pysähtyneen jääreunan edustalle muodostui Fennoskandiassa tyypillisiä reunamuodostumia, joita edustavat esimerkiksi Salpausselän harjut. Ajallisesti tähän kului noin 3-4 000 vuotta.
Noin 9 000 vuotta sitten Suomi oli jo vapautunut suurimmalta osaltaan jääpeitteestä, mutta oli yhä veden vallassa. Jään painosta maaperä oli vajonnut useita satoja metrejä ja vajoaman täytti jäätikön sulamisvesi.
Orastava muoto Suomesta muotoutui idässä ja pohjoisessa. Noin 2 000 vuotta myöhemmin maaperä oli jo kohonnut sen verran, että nykyisen kaltainen muoto Suomesta alkoi karttapohjan muodossa näkymään.
 
 
 
 
Kasvillisuus
 
 
 
Eläimistö
 
 
 
 
Lisätietoja; 
Helsingin yliopisto, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Jääkauden jälkeen 
Metsähallitus, Merenkurkun saaristo,  Jääkausi - Sama jää on peittänyt meidät
 
Lähteet;
Helsingin yliopisto, Luonnnontieteellinen keskusmuseo, www.luomus.fi, Tietoa luonnosta, jääkauden jälkeen, luettu 21.10.2012.
Metsähallitus, Merenkurkun saaristo, www.merenkurkku.fi, Jääkausi - Faktat -pdf-tiedostot, luettu 21.10.2012.
 
 
 
 
Vesi - elämän elinehto!
 

 
Sivustojamme
muualla verkossa:
 
 Luontomme  
 
 

 
 Sivusto julkaistu 01.11.2012.
 
Sivustoa päivitetään vaihtelevalla aikataululla.
Viimeisin sivuston päivitys.
30.12.2012
 
Luonnossa.fi -sivuston sivuja ladattu


 kertaa.

© KuvaPekka